School of Computer Science

Xin Yao

Photo of Xin Yao
Professor of Computer Science Phone: +44 (0)121 414 3747 Office: 211 Web: https://www.cs.bham.ac.uk/~xin