Genetic Programming Bibliography entries for Dan Hao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4496

GP coauthors/coeditors: Jie Zhang2, Junjie Chen, Yingfei Xiong, Bing Xie, Lu Zhang, Hong Mei,

Genetic Programming conference papers by Dan Hao