Genetic Programming Bibliography entries for Gang Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4771

GP coauthors/coeditors: Deepak Karunakaran, Yi Mei, Mengjie Zhang, He Ni, Fengrui Sun, John Park, Su Nguyen,

Genetic Programming Articles by Gang Chen

Genetic Programming conference papers by Gang Chen