Genetic Programming Bibliography entries for Hao Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4638

GP coauthors/coeditors: Shuai Shao, Xiyang Liu, Mingyuan Zhou, Jiguo Zhan, Xin Liu, Yanli Chu,

Genetic Programming conference papers by Hao Chen