Genetic Programming Bibliography entries for Jie Zhang2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4496

GP coauthors/coeditors: Junjie Chen, Dan Hao, Yingfei Xiong, Bing Xie, Lu Zhang, Hong Mei,

Genetic Programming conference papers by Jie Zhang2