Genetic Programming Bibliography entries for Jinghui Zhong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.3838

GP coauthors/coeditors: Qin-zhe Xiao, Wen-Neng Chen, Zhi-Hui Zhan, Jun Zhang, Linbo Luo, Wentong Cai, Michael Lees, Yew-Soon Ong,

Genetic Programming Articles by Jinghui Zhong

Genetic Programming conference papers by Jinghui Zhong