Genetic Programming Bibliography entries for Kun-Hong Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4067

GP coauthors/coeditors: Chun-Gui Xu, MuChenxuan Tong, Shu-Tong Xie, ZhiHao Zeng, Vincent To Yee Ng, De-Shuang Huang,

Genetic Programming Articles by Kun-Hong Liu

Genetic Programming conference papers by Kun-Hong Liu