Genetic Programming Bibliography entries for Lijuan Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4812

GP coauthors/coeditors: Jinyu Liu, Yong Yan, Xue Wang, Tao Wang,

Genetic Programming Articles by Lijuan Wang