Genetic Programming Bibliography entries for Peng Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4504

GP coauthors/coeditors: Shinji Koyama, Shinichiro Mitutake, Takashi Isoda, Masatoshi Taniguchi, Toshio Toyota, Zhengja He, Tao Zeng, Changjie Tang, Yong Xiang, Jiangtao Qiu,

Genetic Programming Articles by Peng Chen

Genetic Programming conference papers by Peng Chen