Genetic Programming Bibliography entries for Sai Huang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4549

GP coauthors/coeditors: Yizhou Jiang, Yifan Zhang, Zhiyong Feng,

Genetic Programming conference papers by Sai Huang