Genetic Programming Bibliography entries for Xiaoyuan Bao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4685

GP coauthors/coeditors: Tao Zeng, Jiangtao Qiu, Xirong Ma, Lixin Zhan,

Genetic Programming conference papers by Xiaoyuan Bao