Genetic Programming Bibliography entries for Yong Yan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4759

GP coauthors/coeditors: Lijuan Wang, Jinyu Liu, Xue Wang, Tao Wang,

Genetic Programming Articles by Yong Yan