Genetic Programming Bibliography entries for Zhilei Ren

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4009

GP coauthors/coeditors: He Jiang, Jifeng Xuan, Yan Hu, Zhongxuan Luo,

Genetic Programming Articles by Zhilei Ren